Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000373 001__ 373
000000373 037__ $$aENY-THESIS-2011-016
000000373 041__ $$apol
000000373 100__ $$aJaworski, J$$uPolitechnika Wrocławska
000000373 245__ $$aSystem alarmowy w obiekcie przemysłowym
000000373 260__ $$c2011-02-05
000000373 300__ $$a51p
000000373 500__ $$aprojekt inżynierski pod kierunkiem Z. Leonowicza 
000000373 520__ $$aCel pracy „System alarmowy w obiekcie przemysłowym” jest zapoznanie się  z tematyką systemów alarmowych, ich zasadą budowy i działania oraz wykonanie takiego projektu. Systemy alarmowe są szeroko stosowane w naszym codziennym życiu, chociaż czasem nawet tego nie zauważamy, zapewniają nam ochronę jak również naszego mienia co zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. Dzięki systemowi alarmowemu osoby prywatne, firmy mają możliwość sprawowania dozoru nad własną firmą z innego miejsca, np. domu, mogą zapobiegać, identyfikować złodziei, oszustów a także wykrywać kradzieże i nadużycia przez własnych pracowników, które statystycznie są częstsze niż przez potencjalnych klientów. Pracodawcy mają możliwość zapobiegania wyciekowi informacji lub wskazania gdzie taki incydent miał miejsce, kontroli kasjerów, itp. Coraz większą popularność zyskują systemy alarmowe, które są sterowane poprzez internet lub sieć lokalną a także z wykorzystaniem urządzeń bezprzewodowych co związane jest z wygodniejszym montażem i oszczędnością czasu. Wadą jest ich cena w porównaniu  z systemami przewodowymi. Systemy alarmowe są coraz częściej stosowane niż dawniej z powodu spadku cen na rynku wynikającej z postępu technicznego, zwiększonej konkurencji oraz ogólno dostępnych urządzeń służących do budowy sytemu alarmowego. Analizę problematyki ujętej w obranym temacie rozpoczynam od przedstawienia pojęcia systemu alarmowego oraz podział i klasyfikacja systemów alarmowych.  Rozdział drugi przedstawia budowę i zasadę działania systemów ASWIN i CCTV, stawiane wobec nich wymagania zarówno sprzętowe jak i merytoryczne. 	Kolejnym etapem mojej pracy jest przedstawienie i omówienie projektu systemu ASWiN i CCTV na przykładzie budynku gospodarczego.
000000373 6531_ $$asystem alarmowy
000000373 6531_ $$aCCTV
000000373 6531_ $$aASWIN
000000373 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000373 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/373/files/$$zAccess to Fulltext
000000373 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:373$$pglobal
000000373 980__ $$aTHESIS