Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Jaworski:373,
   author    = "Jaworski, J",
   title    = "System alarmowy w obiekcie przemysłowym",
   month    = "Lut",
   year     = "2011",
   note     = "projekt inżynierski pod kierunkiem Z. Leonowicza ",
}