Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Thesis / ENY-THESIS-2011-016

System alarmowy w obiekcie przemysłowym

Jaworski, J (Politechnika Wrocławska)

2011-02-05

Abstract: Cel pracy „System alarmowy w obiekcie przemysłowym” jest zapoznanie się z tematyką systemów alarmowych, ich zasadą budowy i działania oraz wykonanie takiego projektu. Systemy alarmowe są szeroko stosowane w naszym codziennym życiu, chociaż czasem nawet tego nie zauważamy, zapewniają nam ochronę jak również naszego mienia co zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. Dzięki systemowi alarmowemu osoby prywatne, firmy mają możliwość sprawowania dozoru nad własną firmą z innego miejsca, np. domu, mogą zapobiegać, identyfikować złodziei, oszustów a także wykrywać kradzieże i nadużycia przez własnych pracowników, które statystycznie są częstsze niż przez potencjalnych klientów. Pracodawcy mają możliwość zapobiegania wyciekowi informacji lub wskazania gdzie taki incydent miał miejsce, kontroli kasjerów, itp. Coraz większą popularność zyskują systemy alarmowe, które są sterowane poprzez internet lub sieć lokalną a także z wykorzystaniem urządzeń bezprzewodowych co związane jest z wygodniejszym montażem i oszczędnością czasu. Wadą jest ich cena w porównaniu z systemami przewodowymi. Systemy alarmowe są coraz częściej stosowane niż dawniej z powodu spadku cen na rynku wynikającej z postępu technicznego, zwiększonej konkurencji oraz ogólno dostępnych urządzeń służących do budowy sytemu alarmowego. Analizę problematyki ujętej w obranym temacie rozpoczynam od przedstawienia pojęcia systemu alarmowego oraz podział i klasyfikacja systemów alarmowych. Rozdział drugi przedstawia budowę i zasadę działania systemów ASWIN i CCTV, stawiane wobec nich wymagania zarówno sprzętowe jak i merytoryczne. Kolejnym etapem mojej pracy jest przedstawienie i omówienie projektu systemu ASWiN i CCTV na przykładzie budynku gospodarczego.

Keyword(s): system alarmowy ; CCTV ; ASWIN
Note: projekt inżynierski pod kierunkiem Z. Leonowicza


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/373/files/

Cited by: try citation search for ENY-THESIS-2011-016

Record created 2011-02-11, last modified 2011-02-12

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(861)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(859)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(852)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(844)  Zakłócenia wprowadzane do sieci na podstawie analizy poboru energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym - Bernaciak, G - ENY-THESIS-2008-010
(841)  Rola zabezpieczeń upływowych w kopalnianych sieciach IT - Gierczuk, S - ENY-THESIS-2008-008

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.