Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
/ ENY-TEACHING-2011-038

Teoria Obwodów 2

Sikorski, T (Politechnika Wrocławska) ; Ruczewski, P (Politechnika Wrocławska)

2011-06-16

Abstract: Zawartość tematyczna wykładu Stany nieustalone (przejściowe) w obwodach elektrycznych – metoda klasyczna Warunki początkowe w obwodach elektrycznych. Wyznaczanie stanu przejściowego w obwodach elektrycznych z jednym oraz dwoma elementami biernymi (zachowawczymi) przy wymuszeniach stałych oraz sinusoidalnych. Składowa przejściowa i wymuszona (ustalona). Prawa komutacji. Elementy analizy układów w dziedzinie czasu Funkcje uogólnione w zapisie wybranych sygnałów. Splot funkcji. Wyznaczanie splotu funkcji w ograniczonym przedziale. Podstawy teorii transmisji sygnału przez układ liniowy stacjonarnych. Odpowiedź impulsowa i skokowa układu i jej związek z odpowiedzią na dowolne wymuszenie. Całka Duhamla. Transformata Laplace’a i jej zastosowanie w analizie stanów nieustalonych Transformata Laplace’a – definicja, własności. Obliczanie transformaty Laplace’a przy wykorzystaniu własności przekształcenia. Wyznaczanie oryginałów transformaty Laplace’a na podstawie własności przekształcenia oraz metody rozkładu na ułamki proste. Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do obliczania stanu przejściowego w obwodach elektrycznych –metoda operatorowa. Transmitancja operatorowa i jej związek z odpowiedzią układu. Zależności pomiędzy odpowiedzią impulsową , skokową oraz transmitancja Szereg Fouriera i jego znaczenie w analizie sygnałów okresowych Szereg Fouriera funkcji okresowych –postać trygonometryczna i zespolona. Wyznaczanie zespolonych i rzeczywistych współczynników Fouriera wybranych sygnałów okresowych. Widmo amplitudowo-fazowe. Przebiegi odkształcone. Transformata Fouriera oraz analiza widmowa sygnałów nieokresowych Transformata Fouriera – definicja, własności. Wyznaczanie widma amplitudowo-fazowego sygnałów nieokresowych. Transmitancja operatorowa i widmowa. Transmisja sygnałów przez układy liniowe-stacjonarne z wykorzystaniem trasmitancji widmowej. Związek transmitancji operatorowej i widmowej oraz odpowiedzi impulsowej układów Linia długa Opis matematyczny układów o parametrach rozłożonych. Rozwiązania w stanach ustalonych. Równania linii w zapisie symbolicznym. Impedancja falowa. Tłumienność, przesuwność oraz tamowność falowa. Rozkład napięcia i prądu w linii - fala pierwotna i fala


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/377/files/

Cited by: try citation search for ENY-TEACHING-2011-038

Record created 2011-06-24, last modified 2011-06-25

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(1111)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(998)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(991)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(983)  Elektrownia wiatrowa w systemie energetycznym. Pomiary, zjawiska, ocena. - Pelczar, P - ENY-THESIS-2008-009
(974)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.