Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2011-297

Zagrożenia od elektryczności statycznej

Kacprzyk, R (Politechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii)

2003-02-01

Abstract: W pracy przedstawiono problematykę zagrożeń od elektryczności statycznej, występujących w środowisku technologicznym jak i tworzonych przez człowieka. Przedstawiono genezę problemu, uzasadniono konieczność wprowadzenia ochrony oraz podano jej podstawowe zasady.

Keyword(s): elektryczność statyczna, ; zagrożenia
Note: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Elektryczne i IV Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej. ELSAF 2003. Wrocław, 10-12 września 2003. Wrocław: [Oficyna Wydaw. PWroc.] 2003 s. 267-272.


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/379/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2011-297

Record created 2011-10-03, last modified 2011-10-31

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(631)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(627)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(626)  Power Swing Phenomena and its Detection and Prevention - Khan, U N et al - ENY-ARTICLE-2008-140
(624)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(615)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.