Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000379 001__ 379
000000379 037__ $$aENY-ARTICLE-2011-297
000000379 041__ $$apol
000000379 100__ $$aKacprzyk, R$$uPolitechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
000000379 245__ $$aZagrożenia od elektryczności statycznej
000000379 260__ $$c2003-02-01
000000379 300__ $$a6p
000000379 500__ $$aXIV Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Elektryczne i IV Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej. ELSAF 2003. Wrocław, 10-12 września 2003. Wrocław: [Oficyna Wydaw. PWroc.] 2003 s. 267-272.
000000379 520__ $$aW pracy przedstawiono problematykę zagrożeń od elektryczności statycznej, występujących w środowisku technologicznym jak i tworzonych przez człowieka. Przedstawiono genezę problemu, uzasadniono konieczność wprowadzenia ochrony oraz podano jej podstawowe zasady.
000000379 6531_ $$aelektryczność statyczna,
000000379 6531_ $$azagrożenia
000000379 8560_ $$fRyszard.Kacprzyk@pwr.wroc.pl
000000379 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/379/files/$$zAccess to Fulltext
000000379 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:379$$pglobal
000000379 980__ $$aARTICLE