Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Kacprzyk:379,
   author    = "Kacprzyk, R",
   title    = "Zagrożenia od elektryczności statycznej",
   number    = "ENY-ARTICLE-2011-297",
   pages    = "6p",
   month    = "Lut",
   year     = "2003",
   note     = "XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo
           Elektryczne i IV Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej. ELSAF
           2003. Wrocław, 10-12 września 2003. Wrocław: [Oficyna
           Wydaw. PWroc.] 2003 s. 267-272.",
}