Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2011-295

Standaryzacja formatu danych rejestrowanych przez analizatory jakości energii elektrycznej

Szymanda, J (Politechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii) ; Sikorski, T (Politechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii)

2011-01-30

Abstract: Ostatnie lata to intensywny rozwój metod i technologii związanych z monitorowaniem jakości wytwarzanej i dystrybuowanej energii elektrycznej. Brak oczekiwanej kompatybilności w zakresie rozbudowanych interfejsów nastaw urządzeń pomiarowych, a także programów wspomagających analizę danych, niejednokrotnie jest przyczyną znacznie utrudnionej publikacji raportów i certyfikatów. W referacie przedstawiono propozycję standaryzacji formatu danych rejestrowanych przez analizatory jakości energii w kontekście definicji i obowiązujących w elektroenergetyce norm oraz rozporządzeń. Podstawowym założeniem podjętego tematu było opracowanie istotnie uproszczonej analizy, niezależnej od struktury i formatu danych otrzymywanych z dowolnych dostępnych na rynku rejestratorów. Pilotażowym produktem realizacji projektu jest program komputerowy „Normalizacja Danych Pomiarowych (NDP)”.___________________Standardisation of data formatting used in different power quality analysers Abstract – Development in power quality investigations has delivered prominent progress in methodology and technology dedicated to monitoring and assessment of generated and distributed power. As the natural consequence of this progress is wide market of power quality analysers. Unfortunately, there is lack of compatibility of usefulness for available at the market devices, especially in point of software flexibility in presentation of recorded data, selection and active creation of power quality report. Moreover, some problems can appear when we have to compare power quality indices using different analysers. This work presents an idea of software NDP dedicated to standardisation of power quality data recorded by different devices and its active assessment referring to legally standards and directives. The main motivation of the efforts was to obtain the possibilities to streamline analysis in case of wide area monitoring when we have at disposal data delivered in different formats associated with different devices. Proposed pilot software NDP was implemented for products as Fluke 435, Fluke 1744, Fluke 1760, and A-Eberle PQBox 100.

Keyword(s): dane pomiarowe ; rejestrator ; standard
Note: Transactions on computer applications in electrical engineering : XVI Conference ZKwE '11, Poznan, April 11-13, 2011 / [sci. ed. Ryszard Nawrowski]. Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, cop. 2011. s. 99-100.


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/380/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2011-295

Record created 2011-10-09, last modified 2011-10-09

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(794)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(778)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(777)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(771)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001
(771)  Zakłócenia wprowadzane do sieci na podstawie analizy poboru energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym - Bernaciak, G - ENY-THESIS-2008-010

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.