Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000380 001__ 380
000000380 037__ $$aENY-ARTICLE-2011-295
000000380 041__ $$apol
000000380 100__ $$aSzymanda, J$$uPolitechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
000000380 245__ $$aStandaryzacja formatu danych rejestrowanych przez analizatory jakości energii elektrycznej
000000380 260__ $$c2011-01-30
000000380 300__ $$a2p
000000380 500__ $$aTransactions on computer applications in electrical engineering : XVI Conference ZKwE '11, Poznan, April 11-13, 2011 / [sci. ed. Ryszard Nawrowski]. Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, cop. 2011. s. 99-100.
000000380 520__ $$aOstatnie lata to intensywny rozwój metod i technologii związanych z monitorowaniem jakości wytwarzanej i dystrybuowanej energii elektrycznej. Brak oczekiwanej kompatybilności w zakresie rozbudowanych interfejsów nastaw urządzeń pomiarowych, a także programów wspomagających analizę danych, niejednokrotnie jest przyczyną znacznie utrudnionej publikacji raportów i certyfikatów. W referacie przedstawiono propozycję standaryzacji formatu danych rejestrowanych przez analizatory jakości energii w kontekście definicji i obowiązujących w elektroenergetyce norm oraz rozporządzeń. Podstawowym założeniem podjętego tematu było opracowanie istotnie uproszczonej analizy, niezależnej od struktury i formatu danych otrzymywanych z dowolnych dostępnych na rynku rejestratorów. Pilotażowym produktem realizacji projektu jest program komputerowy „Normalizacja Danych Pomiarowych (NDP)”.___________________Standardisation of data formatting used in different power quality analysers Abstract – Development in power quality investigations has delivered prominent progress in methodology and technology dedicated to monitoring and assessment of generated and distributed power. As the natural consequence of this progress is wide market of power quality analysers. Unfortunately, there is lack of compatibility of usefulness for available at the market devices, especially in point of software flexibility in presentation of recorded data, selection and active creation of power quality report. Moreover, some problems can appear when we have to compare power quality indices using different analysers. This work presents an idea of software NDP dedicated to standardisation of power quality data recorded by different devices and its active assessment referring to legally standards and directives. The main motivation of the efforts was to obtain the possibilities to streamline analysis in case of wide area monitoring when we have at disposal data delivered in different formats associated with different devices. Proposed pilot software NDP was implemented for products as Fluke 435, Fluke 1744, Fluke 1760, and A-Eberle PQBox 100.
000000380 6531_ $$adane pomiarowe
000000380 6531_ $$arejestrator
000000380 6531_ $$astandard
000000380 700__ $$aSikorski, T$$uPolitechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
000000380 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000380 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/380/files/$$zAccess to Fulltext
000000380 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:380$$pglobal
000000380 980__ $$aARTICLE