Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Szymanda:381,
   author    = "Szymanda, J",
   title    = "Automatyczna akwizycja danych w rozproszonych systemach
           teletransmisyjnych",
   number    = "ENY-ARTICLE-2011-296",
   pages    = "10p",
   month    = "Wrz",
   year     = "2011",
   note     = "Transactions on computer applications in electrical
           engineering : XVI Conference ZKwE '11, Poznan, April 11-13,
           2011 / [sci. ed. Ryszard Nawrowski]. Poznań : Agencja
           Reklamowa COMPRINT, cop. 2011. s. 271-272.",
}