Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000381 001__ 381
000000381 037__ $$aENY-ARTICLE-2011-296
000000381 041__ $$apol
000000381 100__ $$aSzymanda, J$$uPolitechnika Wrocławska
000000381 245__ $$aAutomatyczna akwizycja danych w rozproszonych systemach teletransmisyjnych
000000381 260__ $$c2011-09-15
000000381 300__ $$a10p
000000381 500__ $$aTransactions on computer applications in electrical engineering : XVI Conference ZKwE '11, Poznan, April 11-13, 2011 / [sci. ed. Ryszard Nawrowski]. Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, cop. 2011. s. 271-272.
000000381 520__ $$aW artykule przedstawiono propozycję mającą wspomagać zarządzanie wybranymi elementami wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, w szczególności kontroli jakości energii dostarczanej do odbiorców końcowych. Prezentowane wyniki obejmują wybrane elementy projektu w ramach prac podstawowych w kontekście archiwizacji i szybkiej identyfikacji sygnałów elektrycznych. Przeprowadzone badania wskazują na wysoką skuteczność identyfikacji stanu i jakości energii na podstawie aglomeracji bardzo dużej liczby pakietów informacyjnych.________________________________ THE AUTOMATIC DATA ACQUISITION IN DISTRIBUTED SYSTEMS TELETRANSMISSION  . In this paper the proposal of a telemetry system is presented. The main goal of the work is multiposition systems of computer science, integration dispersed database servers and other functionalities. The proposed system can support the distribution of electricity. Investigations indicate the high efficiency of the identification of the state and the quality of the energy on the basis the agglomeration of the very large number of information records.
000000381 6531_ $$ateletransmisja
000000381 6531_ $$ainternet
000000381 6531_ $$aprotokoły
000000381 6531_ $$aprzetwarzanie rozproszone
000000381 6531_ $$aarchiwizacja danych
000000381 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000381 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/381/files/$$zAccess to Fulltext
000000381 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:381$$pglobal
000000381 980__ $$aARTICLE