Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2011-298

Czas półzaniku jako parametr materiałowy dielektryków.

Badian, L A (Politechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii) ; Kacprzyk, R (Politechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii)

2003-02-01

Abstract: W pracy przedstawiono wyniki pomiarów zależności czasu półzaniku ładunku na foliach PET (polietylen tereftalanowy)od czasu starzenia cieplnego oraz wyladowaniami niezupełnymi. Stwierdzono występowanie zależności nieliniowych, wykazujących ekstrema.

Keyword(s): elektrostatyka ; parametry materiałowe
Note: Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Politechnika Wrocławska. Nr 12, s.90-92, 1975.


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/382/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2011-298

Record created 2011-10-12, last modified 2011-10-31

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(708)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(696)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(682)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(681)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(678)  Power Swing Phenomena and its Detection and Prevention - Khan, U N et al - ENY-ARTICLE-2008-140

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.