Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Badian:382,
   author    = "Badian, L A and Kacprzyk, R",
   title    = "Czas półzaniku jako parametr materiałowy dielektryków.
           ",
   number    = "ENY-ARTICLE-2011-298",
   month    = "Lut",
   year     = "2003",
   note     = "Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i
           Elektrotechnologii, Politechnika Wrocławska. Nr 12,
           s.90-92, 1975.",
}