Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000382 001__ 382
000000382 037__ $$aENY-ARTICLE-2011-298
000000382 041__ $$aeng
000000382 100__ $$aBadian, L A$$uPolitechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
000000382 245__ $$aCzas półzaniku jako parametr materiałowy dielektryków. 
000000382 260__ $$c2003-02-01
000000382 500__ $$aPrace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Politechnika Wrocławska. Nr 12, s.90-92, 1975.
000000382 520__ $$aW pracy przedstawiono wyniki pomiarów zależności czasu półzaniku ładunku na foliach PET (polietylen tereftalanowy)od czasu starzenia cieplnego oraz wyladowaniami niezupełnymi. Stwierdzono występowanie zależności nieliniowych, wykazujących ekstrema. 
000000382 6531_ $$aelektrostatyka
000000382 6531_ $$aparametry materiałowe
000000382 700__ $$aKacprzyk, R$$uPolitechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
000000382 8560_ $$fRyszard.Kacprzyk@pwr.wroc.pl
000000382 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/382/files/$$zAccess to Fulltext
000000382 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:382$$pglobal
000000382 980__ $$aARTICLE