Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000383 001__ 383
000000383 037__ $$aENY--2011-004
000000383 041__ $$apol
000000383 100__ $$aKacprzyk, R
000000383 245__ $$aUkład do badania czasu półzaniku dielektryków stałych. 
000000383 260__ $$c1976-02-01
000000383 300__ $$a4p
000000383 500__ $$aPrzegląd Elektrotechniczny, Nr 7, s.293-296, 1976.
000000383 8560_ $$fRyszard.Kacprzyk@pwr.wroc.pl
000000383 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/383/files/$$zAccess to Fulltext