Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Kacprzyk:383,
   author    = "Kacprzyk, R",
   title    = "Układ do badania czasu półzaniku dielektryków stałych.
           ",
   month    = "Lut",
   year     = "1976",
   note     = "Przegląd Elektrotechniczny, Nr 7, s.293-296, 1976.",
}