Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000384 001__ 384
000000384 037__ $$aENY-ARTICLE-2011-299
000000384 041__ $$aeng
000000384 100__ $$aKacprzyk, R
000000384 245__ $$aGłowica do pomiaru ładunku powierzchniowego. 
000000384 260__ $$c1981-02-01
000000384 300__ $$a2p
000000384 500__ $$aWiadomości Elektrotechniczne. R. 49 nr 15/16 s. 371-372, 1981. 
000000384 520__ $$ann
000000384 6531_ $$aelektrostatyka, 
000000384 6531_ $$apomiary
000000384 6531_ $$agęstość ładunku powierzchniowego
000000384 8560_ $$fRyszard.Kacprzyk@pwr.wroc.pl
000000384 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/384/files/$$zAccess to Fulltext
000000384 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:384$$pglobal
000000384 980__ $$aARTICLE