Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Kacprzyk:384,
   author    = "Kacprzyk, R",
   title    = "Głowica do pomiaru ładunku powierzchniowego. ",
   number    = "ENY-ARTICLE-2011-299",
   pages    = "2p",
   month    = "Lut",
   year     = "1981",
   note     = "Wiadomości Elektrotechniczne. R. 49 nr 15/16 s. 371-372,
           1981. ",
}