Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000385 001__ 385
000000385 037__ $$aENY-ARTICLE-2011-300
000000385 041__ $$apol
000000385 100__ $$aKacprzyk, R
000000385 245__ $$aLaboratorium badań dielektryków Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej
000000385 260__ $$c1981-02-01
000000385 300__ $$a2p
000000385 500__ $$aWiadomości Elektrotechniczne. R. 49 nr 15/16 s. 367-368, 1981.
000000385 6531_ $$aLaboratoria badawcze,
000000385 6531_ $$aPomiary właściwości dielektryków
000000385 8560_ $$fRyszard.Kacprzyk@pwr.wroc.pl
000000385 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/385/files/$$zAccess to Fulltext
000000385 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:385$$pglobal
000000385 980__ $$aARTICLE