Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000386 001__ 386
000000386 037__ $$aENY-ARTICLE-2011-301
000000386 041__ $$apol
000000386 100__ $$aKacprzyk, R
000000386 245__ $$aProblemy metrologiczne w ochronie przed ESD
000000386 260__ $$c2011-02-01
000000386 300__ $$a6p
000000386 500__ $$aMateriały XVIII Konferencji Naukowo-Technicznej pt.”Bezpieczeństwo Elektryczne” ELSAF 2011, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Szklarska Poręba, 21-23 września, 2011. str.75-80. 
000000386 6531_ $$aElektrostatyka,
000000386 6531_ $$aMetrologia
000000386 8560_ $$fRyszard.Kacprzyk@pwr.wroc.pl
000000386 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/386/files/$$zAccess to Fulltext
000000386 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:386$$pglobal
000000386 980__ $$aARTICLE