Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Kacprzyk:386,
   author    = "Kacprzyk, R",
   title    = "Problemy metrologiczne w ochronie przed ESD",
   number    = "ENY-ARTICLE-2011-301",
   pages    = "6p",
   month    = "Lut",
   year     = "2011",
   note     = "Materiały XVIII Konferencji Naukowo-Technicznej
           pt.”Bezpieczeństwo Elektryczne” ELSAF 2011, Instytut
           Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Szklarska
           Poręba, 21-23 września, 2011. str.75-80. ",
}