Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Kacprzyk:391,
   author    = "Kacprzyk, R",
   title    = "Układ do badania czasu półzaniku dielektryków stałych",
   number    = "ENY-ARTICLE-2012-305",
   pages    = "4p",
   month    = "Lut",
   year     = "2011",
}