Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000391 001__ 391
000000391 037__ $$aENY-ARTICLE-2012-305
000000391 041__ $$apol
000000391 100__ $$aKacprzyk, R$$uPolitechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii I-7
000000391 245__ $$aUkład do badania czasu półzaniku dielektryków stałych
000000391 260__ $$c2011-02-01
000000391 300__ $$a4p
000000391 8560_ $$fRyszard.Kacprzyk@pwr.wroc.pl
000000391 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/391/files/$$zAccess to Fulltext
000000391 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:391$$pglobal
000000391 980__ $$aARTICLE