Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2012-340

Piorunochrony pseudoaktywne

Bazelyan, E M (Krzhizhanowsky Power Engineering Inst., Moscow) ; Chrzan, K L (Politechnika Wrocławska)

2012-11-02

Abstract: Opisano własności podstawowych form wyładowań elektrycznych w powietrzu: strimera i lidera. Wykazano, że strefa ochronna piorunochronów ESE z wczesną emisją strimera nie może być większa od strefy ochronnej klasycznych piorunochronów Franklina. The paper describes basic properties of two main types of electrical discharges in atmospheric air: streamer and leader. It was shown that the protection zone of Early Streamer Emission terminals can not be greater than the protection zone of classical Franklin terminals. (Active lightning terminals).

Keyword(s): Strimer, lider, zwód, piorunochron ESE, strefa ochronna
Note: Przegląd Elektrotechniczny nr 6/2012, s. 221-224


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/427/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2012-340

Record created 2012-11-02, last modified 2012-11-03

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(574)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(559)  Behaviour of Insulators and Surge Arresters at Glogow Pollution Test Station - Chrzan, K L et al - ENY-ARTICLE-2008-222
(549)  Hygroscopic properties of natural pollutants on silicone rubber surfaces - Chrzan, K L et al - ENY-ARTICLE-2009-280
(548)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(545)  Elektrownia wiatrowa w systemie energetycznym. Pomiary, zjawiska, ocena. - Pelczar, P - ENY-THESIS-2008-009

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.