Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2012-340

Piorunochrony pseudoaktywne

Bazelyan, E M (Krzhizhanowsky Power Engineering Inst., Moscow) ; Chrzan, K L (Politechnika Wrocławska)

2012-11-02

Abstract: Opisano własności podstawowych form wyładowań elektrycznych w powietrzu: strimera i lidera. Wykazano, że strefa ochronna piorunochronów ESE z wczesną emisją strimera nie może być większa od strefy ochronnej klasycznych piorunochronów Franklina. The paper describes basic properties of two main types of electrical discharges in atmospheric air: streamer and leader. It was shown that the protection zone of Early Streamer Emission terminals can not be greater than the protection zone of classical Franklin terminals. (Active lightning terminals).

Keyword(s): Strimer, lider, zwód, piorunochron ESE, strefa ochronna
Note: Przegląd Elektrotechniczny nr 6/2012, s. 221-224


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/427/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2012-340

Record created 2012-11-02, last modified 2012-11-03

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(574)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(561)  Behaviour of Insulators and Surge Arresters at Glogow Pollution Test Station - Chrzan, K L et al - ENY-ARTICLE-2008-222
(550)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(550)  Hygroscopic properties of natural pollutants on silicone rubber surfaces - Chrzan, K L et al - ENY-ARTICLE-2009-280
(546)  Elektrownia wiatrowa w systemie energetycznym. Pomiary, zjawiska, ocena. - Pelczar, P - ENY-THESIS-2008-009

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.