Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2012-341

Klasyczne piorunochrony Franklina i piorunochrony pseudoaktywne

Chrzan, K L (Politechnika Wrocławska)

2012-11-02

Abstract: Omówiono rozwój lidera odgórnego i lidera oddolnego pioruna liniowego. Podkreślono, że lider oddolny może osiągać długość 15 – 50 m. Aby wygenerować tak długie wyładowanie potrzebne jest napięcie rzędu 1 MV. Oferowane na rynku piorunochrony aktywne ESE mogą wyemitować wyładowanie strimerowe o długości znacznie mniejszej od 1 m. Dlatego strefa ochronna zwodów jest taka sama jak zwodów Franklina.

Keyword(s): piorun, strefa ochronna, strimer, lider
Note: Pryzmat (Politechnika Wrocławska) nr 253, marzec 2012, s. 32-34


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/428/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2012-341

Record created 2012-11-02, last modified 2012-11-03

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(505)  Power Swing Phenomena and its Detection and Prevention - Khan, U N et al - ENY-ARTICLE-2008-140
(498)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(497)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(496)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(483)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.