Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000428 001__ 428
000000428 037__ $$aENY-ARTICLE-2012-341
000000428 041__ $$apol
000000428 100__ $$aChrzan, K L$$uPolitechnika Wrocławska
000000428 245__ $$aKlasyczne piorunochrony Franklina i piorunochrony pseudoaktywne
000000428 260__ $$c2012-11-02
000000428 300__ $$a3p
000000428 500__ $$aPryzmat (Politechnika Wrocławska) nr 253, marzec 2012, s. 32-34
000000428 520__ $$aOmówiono rozwój lidera odgórnego i lidera oddolnego pioruna liniowego. Podkreślono, że lider oddolny może osiągać długość 15 – 50 m. Aby wygenerować tak długie wyładowanie potrzebne jest napięcie rzędu 1 MV. Oferowane na rynku piorunochrony aktywne ESE mogą wyemitować wyładowanie strimerowe o długości znacznie mniejszej od 1 m. Dlatego strefa ochronna zwodów jest taka sama jak zwodów Franklina.
000000428 6531_ $$apiorun, strefa ochronna, strimer, lider
000000428 8560_ $$fkrystian.chrzan@pwr.wroc.pl
000000428 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/428/files/$$zAccess to Fulltext
000000428 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:428$$pglobal
000000428 980__ $$aARTICLE