Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ISSN 1732-6702 ENY-ARTICLE-2013-358

WYNIESIENIE MECHANICZNE ZIAREN PODDANYCH FLOTACJI WYŁĄCZNIE SPIENIACZEM

Szyszka, D (Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii)

2007-08-30

Abstract: Z przeglądu dotychczasowych badań oraz badań opisanych w tym artykule, wynika że wzrost stężenia spieniacza powoduje nasilenie flotacji mechanicznej; ponadto istnieje pewne stężenie graniczne, przy którym krzywa zależności wychód stężenie spieniacza osiąga plateau. Każdy spieniacz flotacyjny można scharakteryzować jedną liczbą charakterystyczną dla niego przy odpowiednim stężeniu tego spieniacza. Określenie wartości stężenia granicznego maksymalnej flotacji mechanicznej jest bardzo pożądane, gdyż może to być bardzo użyteczny parametr do opisu wyniesienia mechanicznego. Znaleziono związek pomiędzy stężeniem stosowanych odczynników pianotwórczych i wyniesieniem mechanicznym kwarcu. Potwierdzono, że przy długim czasie flotacji występuje tzw. graniczna flotacja mechaniczna, czyli największa możliwa do uzyskania w danym układzie flotacyjnym.

Keyword(s): flotacja ; spieniacze ; wyniesienie mechaniczne
Note: Górnictwo i Geoinżynieria, Rok, 31,Zeszyt, 4, 2007


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/447/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2013-358; ISSN 1732-6702

Record created 2013-10-29, last modified 2013-10-29

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(719)  Entrainment of quartz in flotation tests with MIBC frother - Szyszka, D et al - ENY-ARTICLE-2013-359
(691)  Concentration of a-terpineol and (2-dodecanoyloxyethyl)trimethylammonium bromide required for prevention of air bubble coalescence in aqueous solutions. - Szyszka, D et al - ENY-ARTICLE-2013-357
(679)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(677)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(669)  Parametric methods for time-frequency analysis of electric signals - Leonowicz, Z - ENY-BOOK-2008-001

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.