Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@article{Szyszka:447,
   author    = "Szyszka, D",
   title    = "WYNIESIENIE MECHANICZNE ZIAREN PODDANYCH FLOTACJI
           WYŁĄCZNIE SPIENIACZEM ",
   number    = "ENY-ARTICLE-2013-358. ISSN 1732-6702",
   pages    = "6p",
   month    = "Sie",
   year     = "2007",
   note     = "Górnictwo i Geoinżynieria, Rok, 31,Zeszyt, 4, 2007 ",
}