Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
/ ENY-EXPERT-2013-001

The method for metal ores and their concentrates' forming.

Szyszka, D (Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) ; Więckowska, J (Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) ; Kozłowski, M (Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii)

2006-07-30


Keyword(s): koncentrat miedziowy ; odpadowe tworzywa sztuczne ; lepiszcze ; formowanie
Note: Patent Polski, PL 2006


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/450/files/

Cited by: try citation search for ENY-EXPERT-2013-001

Record created 2013-10-30, last modified 2013-10-30

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(186)  Power Swing Phenomena and its Detection and Prevention - Khan, U N et al - ENY-ARTICLE-2008-140
(182)  Rola zabezpieczeń upływowych w kopalnianych sieciach IT - Gierczuk, S - ENY-THESIS-2008-008
(177)  Elektrownia wiatrowa w systemie energetycznym. Pomiary, zjawiska, ocena. - Pelczar, P - ENY-THESIS-2008-009
(171)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(170)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.