Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Thesis / ENY-THESIS-2015-020

Koncepcje zabezpieczenia przeciwporażeniowego instalacji elektrycznych budynków jednorodzinnych wyposażonych w źródła odnawialne

Tomaszewski, T

2015-09-20

Abstract: Nieostrożne używanie sprzętu elektrycznego, naprawa urządzeń i instalacji elektrycznej przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, powoduje, że prąd elektryczny może stać się śmiertelnym zagrożeniem. Przyczyną około 70 % wypadków porażenia lub poparzenia prądem elektrycznym jest niewłaściwe postępowanie człowieka, wynikające z braku umiejętności, lekkomyślności lub niedoskonałością techniczną rozwiązań instalacji elektrycznych. Dlatego podstawowa znajomość przepisów bezpieczeństwa w tej dziedzinie powinna być znana społeczeństwu. Miarą oceny stanu bezpieczeństwa pod względem porażeniowym w skali kraju jest liczba wypadków śmiertelnych przypadających na milion mieszkańców w ciągu roku. W Polsce wskaźnik ten wynosi obecnie około 7,5. W innych, najbardziej uprzemysłowionych krajach Europy, tylko 1,3 – 2,0. W kraju wybucha też corocznie wiele tysięcy pożarów mieszkań i całych obiektów budowlanych, znaczna ich część, bo około 30%, jest przypisywana wadom instalacji i urządzeń elektrycznych. Jest to udział znacznie większy niż w innych krajach Europy. Stale prowadzone są prace nad poprawą jakości oraz skuteczności działania urządzeń i systemów ochrony przeciwporażeniowej. Może w przyszłości, dzięki temu doczekamy się w 100 % bezpiecznych instalacji elektrycznych. Adresatem niniejszej pracy są osoby, które chciałyby zapoznać się z podstawową wiedzą z zakresu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, szczególnie przy pracy na sieć (grid-on) jak również wszystkich wykonawców, którzy tę wiedzę posiadają, ale chcieliby ją przypomnieć i uporządkować.

Keyword(s): zabezpieczenie przeciwporażeniowe ; bezpieczeństwo ; wyłącznik
Note: praca magisterska, Opiekun: Dr hab. inż. Zbigniew Leonowicz, ocena 3,5


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/458/files/

Cited by: try citation search for ENY-THESIS-2015-020

Record created 2015-10-13, last modified 2015-10-14

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(518)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(517)  Analysis of Recursive DFT Filtering Based Grid Synchronization of Distributed Generation System - Chitti Babu, B et al - ENY-PREPRINT-2014-014
(510)  Zakłócenia wprowadzane do sieci na podstawie analizy poboru energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym - Bernaciak, G - ENY-THESIS-2008-010
(501)  Elektrownia wiatrowa w systemie energetycznym. Pomiary, zjawiska, ocena. - Pelczar, P - ENY-THESIS-2008-009
(499)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.