Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000458 001__ 458
000000458 037__ $$aENY-THESIS-2015-020
000000458 041__ $$apol
000000458 100__ $$aTomaszewski, T
000000458 245__ $$aKoncepcje zabezpieczenia przeciwporażeniowego instalacji elektrycznych budynków jednorodzinnych wyposażonych w źródła odnawialne
000000458 260__ $$c2015-09-20
000000458 300__ $$a55p
000000458 500__ $$apraca magisterska, Opiekun: Dr hab. inż. Zbigniew Leonowicz, ocena 3,5
000000458 520__ $$aNieostrożne używanie sprzętu elektrycznego, naprawa urządzeń i instalacji elektrycznej przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, powoduje, że prąd elektryczny może stać się śmiertelnym zagrożeniem. Przyczyną około 70 % wypadków porażenia lub poparzenia prądem elektrycznym jest niewłaściwe postępowanie człowieka, wynikające z braku umiejętności, lekkomyślności lub niedoskonałością techniczną rozwiązań instalacji elektrycznych. Dlatego podstawowa znajomość przepisów bezpieczeństwa w tej dziedzinie powinna być znana społeczeństwu. Miarą oceny stanu bezpieczeństwa pod względem porażeniowym w skali kraju jest liczba wypadków śmiertelnych przypadających na milion mieszkańców w ciągu roku. W Polsce wskaźnik ten wynosi obecnie około 7,5. W innych, najbardziej uprzemysłowionych krajach Europy, tylko 1,3 – 2,0. W kraju wybucha też corocznie wiele tysięcy pożarów mieszkań i całych obiektów budowlanych, znaczna ich część, bo około 30%, jest przypisywana wadom instalacji i urządzeń elektrycznych. Jest to udział znacznie większy niż w innych krajach Europy. Stale prowadzone są prace nad poprawą jakości oraz skuteczności działania urządzeń i systemów ochrony przeciwporażeniowej. Może w przyszłości, dzięki temu doczekamy się w 100 % bezpiecznych instalacji elektrycznych. Adresatem niniejszej pracy są osoby, które chciałyby zapoznać się z podstawową wiedzą z zakresu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, szczególnie przy pracy na sieć (grid-on) jak również wszystkich wykonawców, którzy tę wiedzę posiadają, ale chcieliby ją przypomnieć i uporządkować.
000000458 6531_ $$azabezpieczenie przeciwporażeniowe
000000458 6531_ $$abezpieczeństwo
000000458 6531_ $$awyłącznik
000000458 8560_ $$fleon99@pwr.wroc.pl
000000458 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/458/files/$$zAccess to Fulltext
000000458 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:458$$pglobal
000000458 980__ $$aTHESIS