Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Tomaszewski:458,
   author    = "Tomaszewski, T",
   title    = "Koncepcje zabezpieczenia przeciwporażeniowego instalacji
           elektrycznych budynków jednorodzinnych wyposażonych w
           źródła odnawialne",
   month    = "Wrz",
   year     = "2015",
   note     = "praca magisterska, Opiekun: Dr hab. inż. Zbigniew
           Leonowicz, ocena 3,5",
}