Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000045 001__ 45
000000045 037__ $$aENY-THESIS-2008-005
000000045 041__ $$apol
000000045 100__ $$aKostyla, P$$uPolitechnika Wrocławska
000000045 245__ $$aAdaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych
000000045 260__ $$c1998-05-19
000000045 300__ $$a95p
000000045 500__ $$a1998
000000045 520__ $$aCelem pracy jest zbadanie możliwości zastosowania sieci neuronowych do estymacji parametrów sygnałów w czasie rzeczywistym, których adaptacyjny algorytm działania oparty jest na nowych kryteriach TLS i RTLS oraz zbadanie możliwości zastosowania wybranych układów sieci neuronowych do identyfikacji stanu pracy niektórych układów elektrycznych.    T e z a p r a c y: Adaptacyjne sieci neuronowe umożliwiają dokładniejszą oraz szybszą identyfikację niektórych stanów pracy układów elektrycznych, aniżeli dotychczas stosowane metody.
000000045 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000045 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/45/files/$$zAccess to Fulltext
000000045 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:45$$pglobal
000000045 980__ $$aTHESIS