Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Kostyla:45,
   author    = "Kostyla, P",
   title    = "Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji
           stanu układów elektrycznych",
   month    = "Maj",
   year     = "1998",
   note     = "1998",
}