Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
@phdthesis{Leonowicz:6,
   author    = "Leonowicz, Z",
   title    = "Zaawansowane metody analizy widmowej sygnałów
           elektrycznych",
   month    = "Mar",
   year     = "2000",
}