Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000007 001__ 7
000000007 037__ $$aENY-ARTICLE-2008-006
000000007 041__ $$aeng
000000007 100__ $$aLeonowicz, Z$$uWroclaw University of Technology, Poland
000000007 245__ $$aModel order selection criteria: comparative study and applications
000000007 260__ $$c2005-01-19
000000007 300__ $$a4p
000000007 500__ $$a Przeglad Elektrotechniczny, 2005 R. 81 no. 2, pp. 47-50.
000000007 520__ $$aArtykuł przedstawia kryteria i porównanie metod redukcji modelu procesu. Przedstawiono i porównano różne kryteria bazujące na dekompozycji macierzy korelacji według wartości własnych: AIC, MDL i MIBS. Porównania dokonano na sygnałach harmonicznych odpowiadających układowi niestacjonarnemu. A practical application of information theoretic criteria is presented in this paper. Eigenvalue decomposition of the signal correlation matrix based AIC, MDL and MIBS criteria are investigated and used for online estimation of time varying parameters of harmonic signals in power systems.
000000007 6531_ $$aredukcja rzędu modelu
000000007 6531_ $$akryteria redukcji
000000007 6531_ $$aprzetwarzanie sygnałów
000000007 6531_ $$acriteria of model reduction
000000007 6531_ $$asignal processing
000000007 700__ $$aKarvanen, J$$uHelsinki University of Technology, Finland
000000007 700__ $$aTanaka, T$$uTokyo University of Agriculture and Technology, Japan
000000007 700__ $$aRezmer, J$$uWroclaw University of Technology, Poland 
000000007 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000007 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/7/files/$$zAccess to Fulltext
000000007 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:7$$pglobal
000000007 980__ $$aARTICLE