Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
Published Article / ENY-ARTICLE-2008-006

Model order selection criteria: comparative study and applications

Leonowicz, Z (Wroclaw University of Technology, Poland) ; Karvanen, J (Helsinki University of Technology, Finland) ; Tanaka, T (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan) ; Rezmer, J (Wroclaw University of Technology, Poland )

2005-01-19

Abstract: Artykuł przedstawia kryteria i porównanie metod redukcji modelu procesu. Przedstawiono i porównano różne kryteria bazujące na dekompozycji macierzy korelacji według wartości własnych: AIC, MDL i MIBS. Porównania dokonano na sygnałach harmonicznych odpowiadających układowi niestacjonarnemu. A practical application of information theoretic criteria is presented in this paper. Eigenvalue decomposition of the signal correlation matrix based AIC, MDL and MIBS criteria are investigated and used for online estimation of time varying parameters of harmonic signals in power systems.

Keyword(s): redukcja rzędu modelu ; kryteria redukcji ; przetwarzanie sygnałów ; criteria of model reduction ; signal processing
Note: Przeglad Elektrotechniczny, 2005 R. 81 no. 2, pp. 47-50.


Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/7/files/

Cited by: try citation search for ENY-ARTICLE-2008-006

Record created 2008-03-05, last modified 2008-03-09

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(1050)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(1041)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142
(1034)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(1032)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(1026)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.