Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
/ ENY-TEACHING-2008-001

Filtry cyfrowe

Leonowicz, Z

2001-02-14

Abstract: Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie filtracji cyfrowej próbkowanych sygnałów przy wykorzystaniu środowiska programowania MATLAB® Zagadnienia do przygotowania o Próbkowanie sygnałów ciągłych, twierdzenie o próbkowaniu o Równania określające zależność pomiędzy pobudzeniem a odpowiedzią filtrów cyfrowych NOI i SOI. o Charakterystyki filtrów w dziedzinie częstotliwości.

Keyword(s): filtry cyfrowe ; Matlab ; synteza

Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/90/files/

Cited by: try citation search for ENY-TEACHING-2008-001

Record created 2008-03-16, last modified 2008-03-17

Ähnliche Datensätze


 
Benutzer, die diese Seite angeschaut haben, haben auch angeschaut:
(744)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(732)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(729)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(726)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(721)  Evaluation of compensation devices of DC arc furnaces using advanced spectrum estimation methods - Bracale, A et al - ENY-ARTICLE-2008-011

 
Dieses Dokument bewerten:
Als Erster ein Review für dieses Dokument verfassen


Dokument diskutieren:
Diskussion über Dokument starten.