Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
000000090 001__ 90
000000090 037__ $$aENY-TEACHING-2008-001
000000090 041__ $$apol
000000090 100__ $$aLeonowicz, Z
000000090 245__ $$aFiltry cyfrowe
000000090 260__ $$c2001-02-14
000000090 300__ $$a11p
000000090 520__ $$aCel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie filtracji cyfrowej próbkowanych sygnałów przy wykorzystaniu środowiska programowania MATLAB® Zagadnienia do przygotowania o	Próbkowanie sygnałów ciągłych, twierdzenie o próbkowaniu o	Równania określające zależność pomiędzy pobudzeniem a odpowiedzią filtrów cyfrowych NOI i SOI. o	Charakterystyki filtrów w dziedzinie częstotliwości.
000000090 6531_ $$afiltry cyfrowe
000000090 6531_ $$aMatlab
000000090 6531_ $$asynteza
000000090 8560_ $$fzbigniew.leonowicz@pwr.wroc.pl
000000090 8564_ $$uhttp://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/90/files/$$zAccess to Fulltext
000000090 909CO $$ooai:zet10.pwr.wroc.pl:90$$pglobal
000000090 980__ $$aTEACHING