Format: HTML | BibTeX | DC | EndNote | NLM | MARC | MARCXML
/ ENY-TEACHING-2008-001

Filtry cyfrowe

Leonowicz, Z

2001-02-14

Abstract: Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie filtracji cyfrowej próbkowanych sygnałów przy wykorzystaniu środowiska programowania MATLAB® Zagadnienia do przygotowania o Próbkowanie sygnałów ciągłych, twierdzenie o próbkowaniu o Równania określające zależność pomiędzy pobudzeniem a odpowiedzią filtrów cyfrowych NOI i SOI. o Charakterystyki filtrów w dziedzinie częstotliwości.

Keyword(s): filtry cyfrowe ; Matlab ; synteza

Fulltext : http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/90/files/

Cited by: try citation search for ENY-TEACHING-2008-001

Record created 2008-03-16, last modified 2008-03-17

Similar records


 
People who viewed this page also viewed:
(769)  Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych - Kostyla, P - ENY-THESIS-2008-005
(758)  Zadania 1 Podstawy Elektrotechniki Automatyka i Robotyka - Hejke, I et al - ENY-TEACHING-2008-020
(753)  Proceedings of the Int. Conference "7th EEEIC International Workshop on Environment and Electrical Engineering" - Schwarz, H et al - ENY-PREPRINT-2008-008
(751)  Elektrotechnika Teoretyczna. Analiza układów nieliniowych - Luczycki, A et al - ENY-BOOK-2008-002
(748)  Impact of Distributed Generation on Electrical Power Network - Khan, U N - ENY-ARTICLE-2008-142

 
Rate this document:
Be the first to review this document.


Discuss this document:
Start a discussion about any aspect of this document.