Electrical Engineering Wroclaw University of Technology

Electrical Engineering Wroclaw University of Technology 430 records found  beginprevious71 - 80nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
71. Automatyczna akwizycja danych w rozproszonych systemach teletransmisyjnych / Szymanda, J [ENY-ARTICLE-2011-296]
W artykule przedstawiono propozycję mającą wspomagać zarządzanie wybranymi elementami wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, w szczególności kontroli jakości energii dostarczanej do odbiorców końcowych. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/381/files/
Detailed record - Similar records
72. Standaryzacja formatu danych rejestrowanych przez analizatory jakości energii elektrycznej / Szymanda, J ; Sikorski, T [ENY-ARTICLE-2011-295]
Ostatnie lata to intensywny rozwój metod i technologii związanych z monitorowaniem jakości wytwarzanej i dystrybuowanej energii elektrycznej. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/380/files/
Detailed record - Similar records
73. Zagrożenia od elektryczności statycznej / Kacprzyk, R [ENY-ARTICLE-2011-297]
W pracy przedstawiono problematykę zagrożeń od elektryczności statycznej, występujących w środowisku technologicznym jak i tworzonych przez człowieka. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/379/files/
Detailed record - Similar records
74. Teoria Obwodów 2 / Sikorski, T ; Ruczewski, P [ENY-TEACHING-2011-038]
Zawartość tematyczna wykładu Stany nieustalone (przejściowe) w obwodach elektrycznych – metoda klasyczna Warunki początkowe w obwodach elektrycznych. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/377/files/
Detailed record - Similar records
75. Wind Energy Conversion Systems Grid Connection / Szafron, C [preprint] [ENY-THESIS-2011-018]
The first part of the thesis contains an introduction into wind turbine construction concepts, such as wind turbine design, performance and electrical systems used in wind turbines operating at fixed speed and variable speed. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/376/files/
Detailed record - Similar records
76. Power line fault location using the Complex Space-Phasor and Hilbert-Huang Transform / Bernadić, A ; Leonowicz, Z [I07/2011/I-024] [ENY-PREPRINT-2011-012]
Fault location finding in power system is very important problem in power system monitoring. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/374/files/
Detailed record - Similar records
77. System alarmowy w obiekcie przemysłowym / Jaworski, J [ENY-THESIS-2011-016]
Cel pracy „System alarmowy w obiekcie przemysłowym” jest zapoznanie się z tematyką systemów alarmowych, ich zasadą budowy i działania oraz wykonanie takiego projektu. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/373/files/
Detailed record - Similar records
78. Power Quality Report in MV and HV networks / Leonowicz, Z [ENY-REPORT-2010-003]
Example of a power quality report related to generator unit and 110 kV transmission line.
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/372/files/
Detailed record - Similar records
79. Raport o jakości energii / Leonowicz, Z [ENY-REPORT-2010-002]
Przykładowy raport oceny jakości energii w sieci SN 10,5 kV i WN 110 KV.
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/371/files/
Detailed record - Similar records
80. Renewable Energy Sources in Poland / Leonowicz, Z [ENY-TEACHING-2010-037]
Status of RES in Poland in 2010. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/370/files/
Detailed record - Similar records

Electrical Engineering Wroclaw University of Technology : 430 records found   beginprevious71 - 80nextend  jump to record: