Elektrotechnik TU Wroclaw

Elektrotechnik TU Wroclaw 430 Datensätze gefunden  Anfangvorherige81 - 90nächsteEnde  gehen zum Datensatz: Die Suche hat 0.01 Sekunden gedauert. 
81. Analysis of Distorted Waveforms in Power Converter Systems / Rezmer, J ; Leonowicz, Z [ENY-PREPRINT-2010-011]
The paper presents a method of determining the frequency developed and based on the Prony model. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/369/files/
Details vom Eintrag - Ähnliche Datensätze
82. Reliability and Renewable Sources / Gono, R [ENY-TEACHING-2010-036]
Reliability in electrical power system Renewable Sources. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/368/files/
Details vom Eintrag - Ähnliche Datensätze
83. Wykorzystanie pakietu FILTR'96 w dydaktyce i projektowaniu cyfrowych filtrów FIR / Lobos, T ; Ruczewski, P ; Szymanda, J [ENY-ARTICLE-2010-294]
W artykule przedstawiono przykładową realizację zadania dydaktycznego w ramach prowadzonych kursów z bloku przedmiotowego "Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów". [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/367/files/
Details vom Eintrag - Ähnliche Datensätze
84. New Digital Algorithms for On-line Determination of Symmetrical Components in Power Systems / Lobos, T ; Schneider, E [ENY-ARTICLE-2010-293]
Using the Fourier method the Kalman theory and the Walsh functions, non-recursive algorithms for the on-line determination of the basic waveforms of the symmetrical components in three-phase power systems are introduced, investigated and compared. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/366/files/
Details vom Eintrag - Ähnliche Datensätze
85. Współspalanie węgla i biomasy w polskich zakładach wytwórczych energii elektrycznej – wybrane aspekty prawne. / Kilian, L [ENY-THESIS-2010-015]
Praca obejmuje ocenę problemów związanych ze współspalaniem biomasy w kotłach energetycznych, aktualne regulacje prawne i planowane zmiany legislacyjne dotyczące energii odnawialnej wytwarzanej w procesach wspłóspalania. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/365/files/
Details vom Eintrag - Ähnliche Datensätze
86. Comparison between DFT, Adaptive Window DFT and EDFT for Power Quality Frequency Spectrum Analysis / Grossoni, M ; Giarnetti, S ; Leccese, F ; Leonowicz, Z [DOI: 10.13140/2.1.3741.1849] [ENY-ARTICLE-2010-292]
Spectral leakage and picket-fence effects associated with the system fundamental frequency variation and improperly selected sampling time window prevents a direct application of the DFT algorithm with a constant sampling rate. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/364/files/
Details vom Eintrag - Ähnliche Datensätze
87. Niezawodność dostawy i jakość energii elektrycznej jako kryteria wyznaczające sposoby zasilania odbiorców i wykonania instalacji elektrycznych / Markiewicz, H [ENY-ARTICLE-2010-291]
Wśród większości, zajmujących siç dostawą i użytkowaniem energii elektrycznej, utrwaliła się już świadomość, że energia jest towarem i jako taka powinna charakteryzować sic odpowiednią jakością. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/363/files/
Details vom Eintrag - Ähnliche Datensätze
88. Wpływ zmian parametrów określających jakość energii elektrycznej na pracę odbiorników / Markiewicz, H ; Klajn, A [ENY-ARTICLE-2010-290]
Odbiorniki energii elektrycznej pracują w warunkach zbliżonych do optymalnych, jeżeli są one zasilane napięciem równym napięciu znamionowemu lub niewiele różniącym się, od tego napięcia, a inne parametry określające jakość energii mieszczą się również w przedziałach wartości uznawanych za graniczne dopuszczalne. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/362/files/
Details vom Eintrag - Ähnliche Datensätze
89. Źródła zakłóceń elektromagnetycznych i ich ograniczanie w instalacjach elektrycznych / Klajn, A ; Markiewicz, H [ENY-ARTICLE-2010-289]
Poprawne działanie urządzeń elektroenergetycznych i energoelektronicznych wymaga spełnienia, chociażby w podstawowym zakresie określonych warunków, w szczególności w odniesieniu do: środowiska, w którym urządzenia mają pracować, jakości układu zasilania, zakłóceń elektromagnetycznych. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/361/files/
Details vom Eintrag - Ähnliche Datensätze
90. Reactive Power Compensation / Kepka, J [ENY-THESIS-2010-014]
Over the last few years, the interest in reactive power compensation has been growing, mainly because of the way in which energy supplier charge a customer for reactive power. [...]
http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/record/360/files/
Details vom Eintrag - Ähnliche Datensätze

Elektrotechnik TU Wroclaw : 430 Datensätze gefunden   Anfangvorherige81 - 90nächsteEnde  gehen zum Datensatz: